Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
casus: Wat heeft dit SO. / Re: pijn op de borst
« Laatste bericht door arnoldvdm Gepost op maandag 27 mei 2019, 04:49:20 »
Sowieso is het motto altijd:
112 daar red je levens mee

Bij pijn op de borst en patiŽnt cardiologie lijkt mij dat vanzelfsprekend.

Terwijl je MKA aan de lijn hebt kun je daarnaast ook doorvragen.
Het is niet zo dat je niet verder mag zoeken.

De AMPLE-protocol is daar handig bij:

  • Allergies
  • Medication
  • Past
  • Last meal
  • Events

Heeft de patiŽnt allergieŽn
Gebruikt de patiŽnt medicatie
Heeft de patiŽnt een ziekenhuis verleden en/of vergelijkbare symptomen.
Wat was de laatste maaltijd van de patiŽnt.
Heeft de patiŽnt voorafgaand iets ondernomen/activiteiten. (toilet, sport, inspanning)

Uit de verhalen komt de ďpastĒ nadrukkelijk naar boven wegens patiŽnt cardiologie.
Maar doorvragen naar medicatie, etc. kan professionele hulpverlening verder helpen.
Niet alle medicatie kan in combinatie gebruikt worden.

In deze situatie dus altijd stap 1: 112 bellen.
Handelen in geval van nood en doorvragen om de professionele hulpverlening te helpen.

Zo controleer je meteen de AVPU.
2
Het Oranjekruisboekje / Re: ABC methode
« Laatste bericht door Arnold Gepost op donderdag 23 mei 2019, 03:04:05 »
  • A- Airway (luchtweg)
  • B- Breathing (ademhaling)
  • C- Circulation (circulatie)
  • D- Disability (bewustzijn)
  • E - Exposure (blootstelling)

In mijn eigen woorden:
De A is voor het vrijmaken van de luchtweg, verstikkingen, astma, etc.
De B is voor de ademhaling, longen, beknelling, gifgassen, etc.
De C is voor de circulatie, hartritme, bloeddruk, bloedingen, etc.
De D is voor het bewustzijn, alertheid, hersenen, bloedsuiker, etc.
De E is voor blootstelling van botten, oververhitting, onderkoeling, etc.


De ABC(DE) is niet echt iets wat je altijd in deze volgorde moet controleren of waar je altijd op moet handelen.

Iemand die een hitteberoerte krijgt (E) bij een sportwedstrijd hoef je niet nog eens te controleren of
de luchtweg (A) belemmerd is.
In dat geval moet je meteen beginnen met koelen, beknelde kleding losmaken en desnoods reanimeren (C).

Het is een hulpmiddel maar de volgorde is niet altijd zoals het moet.
Als er geen ademhaling is kun je er vanuit gaan dat er ook geen circulaties is.
3
Diversen / Re: EHBO eisen in Duitsland
« Laatste bericht door Arnold Gepost op maandag 13 mei 2019, 02:23:37 »
Citaat
In Nederland worden geen certificerende EHBO organisaties erkend door de overheid.

Zie hier een lijstje die in september 2017 door de overheid is opgemaakt voor kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/09/19/lijst-certificaten-kinder-ehbo

Een klein beetje Off Topic maar wel relevant wegens het Oranje Kruis
Tot op heden is er wel een regeling die verplicht dat op Arubaanse, CuraÁaose en Sint Maartense zeeschepen een boekje van het Oranje Kruis aanwezig is:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017726&bijlage=2&z=2016-01-01&g=2016-01-01
Artikel 7 -> tabel 2 -> II.9.12
Dit geldt ook voor Nederlandse zeeschepen:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017728&bijlage=5&z=2019-04-03&g=2019-04-03
Artikel 6 -> tabel 2 -> II.9.12
En voor Nederlandse vissersvaartuigen:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027842&artikel=8&z=2012-01-01&g=2012-01-01
tabel 2 -> II.9.12

In het buitenland wordt het Oranje kruis dus sowieso erkend.
Maar op schepen die onder de Nederlandse vlag varen.

Op dit moment is er een wet voor de kwaliteitseisen van kinderopvang.

Besluit kwaliteit kinderopvang: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&hoofdstuk=2&paragraaf=1&artikel=4&z=2019-01-01&g=2019-01-01

Citaat
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste ťťn volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Bij ministeriŽle regeling worden nadere regels gesteld aan deze kwalificatie.

Hieronder dus de geregictreerde certificaten.
Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039949&artikel=3&z=2018-07-01&g=2018-07-01

Dit alles lijkt toch wel op erkenning van EHBO certificaten.

Verder voldoet het Oranje Kruis aan de Europese eerstehulprichtlijnen.
https://www.ehbo.nl/faq/vraag/is-het-diploma-eerste-hulp-van-het-oranje-kruis-internationaal-erkend/
Duitsland behoort tot Europa.
Verder ben je bij het Oranje Kruis standaard voor aansprakelijkheid verzekerd.

Voor een Nederlandse organisatie in Duitsland kun je dienst verlenen maar dit moet wel met
de verzekering van de brancheorganisatie geregeld zijn.
De verzekeraar is in Duitsland degene die de kwaliteitseisen bepalen.
4
Basismodule / Re: inpakken van onderkoeld slachtoffer
« Laatste bericht door FirstAid Gepost op maandag 25 februari 2019, 21:52:35 »
Wellicht wat errug late raectie, maar goed. ;D

https://www.youtube.com/watch?v=K8iHNGsYe84
5
Hulpverlening / Re: Zin en onzin van reanimeren bij ernstige traumaletsels
« Laatste bericht door wiki Gepost op donderdag 7 februari 2019, 12:31:26 »
Wat denk je dat de ambulance en het MMT doet? Ook gewoon BLS; met waar mogelijk aanvullende handelingen om de oorzaak van de circulatiestilstand op te heffen.
6
Hulpverlening / Re: Evenementenhulpverlening
« Laatste bericht door EGeen Gepost op dinsdag 25 december 2018, 21:45:26 »
Een overeenkomst en contract tussen partijen en/of particulieren onderling heeft een bepaalde juridische waarde en geldigheid.
Indien een overeenkomst en contract is gebaseerd en opgemaakt op valse, foutieve, bedriegelijke en/of gebrekkige voorlichting etc., dan is juridisch gezien een overeenkomst en contract nietig te verklaren met alle gevolgen vandien voor de "schuldige" partij.
Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek, en nog van dat soort wetten zijn altijd van toepassing.

Vanuit mijn achtergrond ben ik bekend met de door u genoemde uitspraak. Echter is er hier geen sprake van 'valse, etc etc. voorlichting'.

We zullen moeten afwachten op welke wijze de veldnorm een rol zal spelen.
7
Hulpverlening / Re: Evenementenhulpverlening
« Laatste bericht door EHBOFAN Gepost op zondag 23 december 2018, 00:12:48 »
Indien een event wordt aangenomen zal er een contract zijn. Indien hierin staat dat de veldnorm wordt aangehouden. Dan is dit wel wettelijk vastgelegd volgens het contract m.i.
Een overeenkomst en contract tussen partijen en/of particulieren onderling heeft een bepaalde juridische waarde en geldigheid.
Indien een overeenkomst en contract is gebaseerd en opgemaakt op valse, foutieve, bedriegelijke en/of gebrekkige voorlichting etc., dan is juridisch gezien een overeenkomst en contract nietig te verklaren met alle gevolgen vandien voor de "schuldige" partij.
Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek, en nog van dat soort wetten zijn altijd van toepassing.
8
Hulpverlening / Re: Evenementenhulpverlening
« Laatste bericht door EHBOFAN Gepost op zaterdag 22 december 2018, 20:16:00 »
https://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/nieuwe-regels-zorgen-voor-veiligheid/

Nieuwe regels ??????????????
De Veldnorm Evenementenzorg zijn GEEN regels omdat het als norm wordt neergezet.

Citaat :
"Eerstehulpverleners
Wat is goede evenementenzorg op het niveau van Eerste Hulp, wat is het profiel van een zorgverlener en aan welke eisen moet de inzet van eerstehulpverleners voldoen? Al deze vragen zijn uitgewerkt in de veldnorm. Daarnaast is vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen. Ook moeten EHBOíers op een evenement minimaal met zín tweeŽn werken en dient er altijd een AED aanwezig te zijn"


Niets moet, en het is zeker niet aan het Oranje Kruis en aan Evenementenz.org om te bepalen of iets moet of juist moet laten !
EHBO-ers behoeven zich wettelijk gezien niet aan specifiek voor EHBO-ers opgestelde regelgeving, normen en/of richtlijnen te voldoen domweg omdat EHBO normen en EHBO richtlijnen niet in regelgeving zijn vastgelegd.
Dus hoeven EHBO-ers actief op evenementen zich ook NIET aan de NREH van het Oranje Kruis te houden, welke als basis is vastgebakken in de Veldnorm.

De Veldnorm is een vrijwillige norm en er kunnen dus geen juridische consequenties aan vast zitten als ik daar van zou afwijken met andere EHBO richtlijnen of eindtermen van andere EHBO certificeerders.
9
Hulpverlening / Re: Evenementenhulpverlening
« Laatste bericht door EHBOFAN Gepost op maandag 10 december 2018, 18:47:22 »
Indien een event wordt aangenomen zal er een contract zijn. Indien hierin staat dat de veldnorm wordt aangehouden. Dan is dit wel wettelijk vastgelegd volgens het contract m.i.

Ik ben wel erg benieuwd naar uw beweegredenen wat betreft de 'vijandigheid' om te werken volgens de NREH. Wat zou er dan nou echt veranderen voor een ehbo'er in het veld? Ik heb niet het idee dat er nou zulke grote verschillen zijn...
Het is niet zozeer dat ik tegen de Veldnorm ben, ik ben wel tegen de toepassing van de NREH in de Veldnorm (lees de richtlijnen van het OK !!!).
De NREH is niets bijzonder of afwijkend ten opzichte van andere ehbo richtlijnen van elke andere willekeurige EHBO certificeerder dan ook, welke allemaal dezelfde ehbo richtlijnen uit dezelfde (inter)nationale ehbo richtlijnen bron hanteren.
In plaats van de NREH had bijvoorbeeld ook de richtlijnen van het Rode Kruis, FAN, LPEV, MFA of andere kunnen staan omdat deze grotendeels aan elkaar gelijk zijn.
Het benoemen van de NREH als vigerend is dan ook "niet handig" te noemen.
Het benoemen van de NREH is dus totaal overbodig en sluiten de richtlijnen van bijvoorbeeld FAN, LPEV, MFA en andere totaal uit.
Maar ja BJ van het OK kennende wil hij perse de NREH doorgedrukt hebben omdat de NREH gewichtiger is dan ehbo richtlijnen van elders.
10
Hulpverlening / Re: Zin en onzin van reanimeren bij ernstige traumaletsels
« Laatste bericht door Jolanda Gepost op zaterdag 8 december 2018, 13:33:59 »
Kortom, de EHBO-er start tot de professionele hulpverlening het overneemt. Zij bepalen of er wordt doorgegaan of niet.
Pagina's: [1] 2 3 ... 10