Antwoord

Waarschuwing: er is al ten minste 365 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, overweeg je beter om een nieuw topic aan te maken.

Merk op: het bericht zal niet verschijnen tot het is goedgekeurd door een moderator.

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Berichticoon:

Verificatie:
Typ de afgebeelde letters over
Luister naar de letters / Vraag een andere afbeelding aan

Typ de afgebeelde letters over:
Hoeveel O's zitten er in "ehboforum.nl":

sneltoetsen: gebruik alt+s om te verzenden/posten, of alt+p om te bekijken


Samenvatting van topic

Geplaatst door: EGeen
« Gepost op: dinsdag 25 december 2018, 21:45:26 »

Een overeenkomst en contract tussen partijen en/of particulieren onderling heeft een bepaalde juridische waarde en geldigheid.
Indien een overeenkomst en contract is gebaseerd en opgemaakt op valse, foutieve, bedriegelijke en/of gebrekkige voorlichting etc., dan is juridisch gezien een overeenkomst en contract nietig te verklaren met alle gevolgen vandien voor de "schuldige" partij.
Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek, en nog van dat soort wetten zijn altijd van toepassing.

Vanuit mijn achtergrond ben ik bekend met de door u genoemde uitspraak. Echter is er hier geen sprake van 'valse, etc etc. voorlichting'.

We zullen moeten afwachten op welke wijze de veldnorm een rol zal spelen.
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: zondag 23 december 2018, 00:12:48 »

Indien een event wordt aangenomen zal er een contract zijn. Indien hierin staat dat de veldnorm wordt aangehouden. Dan is dit wel wettelijk vastgelegd volgens het contract m.i.
Een overeenkomst en contract tussen partijen en/of particulieren onderling heeft een bepaalde juridische waarde en geldigheid.
Indien een overeenkomst en contract is gebaseerd en opgemaakt op valse, foutieve, bedriegelijke en/of gebrekkige voorlichting etc., dan is juridisch gezien een overeenkomst en contract nietig te verklaren met alle gevolgen vandien voor de "schuldige" partij.
Wetboek van Koophandel, Burgelijk Wetboek, en nog van dat soort wetten zijn altijd van toepassing.
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: zaterdag 22 december 2018, 20:16:00 »

https://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/nieuwe-regels-zorgen-voor-veiligheid/

Nieuwe regels ??????????????
De Veldnorm Evenementenzorg zijn GEEN regels omdat het als norm wordt neergezet.

Citaat :
"Eerstehulpverleners
Wat is goede evenementenzorg op het niveau van Eerste Hulp, wat is het profiel van een zorgverlener en aan welke eisen moet de inzet van eerstehulpverleners voldoen? Al deze vragen zijn uitgewerkt in de veldnorm. Daarnaast is vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen. Ook moeten EHBO’ers op een evenement minimaal met z’n tweeën werken en dient er altijd een AED aanwezig te zijn"


Niets moet, en het is zeker niet aan het Oranje Kruis en aan Evenementenz.org om te bepalen of iets moet of juist moet laten !
EHBO-ers behoeven zich wettelijk gezien niet aan specifiek voor EHBO-ers opgestelde regelgeving, normen en/of richtlijnen te voldoen domweg omdat EHBO normen en EHBO richtlijnen niet in regelgeving zijn vastgelegd.
Dus hoeven EHBO-ers actief op evenementen zich ook NIET aan de NREH van het Oranje Kruis te houden, welke als basis is vastgebakken in de Veldnorm.

De Veldnorm is een vrijwillige norm en er kunnen dus geen juridische consequenties aan vast zitten als ik daar van zou afwijken met andere EHBO richtlijnen of eindtermen van andere EHBO certificeerders.
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: maandag 10 december 2018, 18:47:22 »

Indien een event wordt aangenomen zal er een contract zijn. Indien hierin staat dat de veldnorm wordt aangehouden. Dan is dit wel wettelijk vastgelegd volgens het contract m.i.

Ik ben wel erg benieuwd naar uw beweegredenen wat betreft de 'vijandigheid' om te werken volgens de NREH. Wat zou er dan nou echt veranderen voor een ehbo'er in het veld? Ik heb niet het idee dat er nou zulke grote verschillen zijn...
Het is niet zozeer dat ik tegen de Veldnorm ben, ik ben wel tegen de toepassing van de NREH in de Veldnorm (lees de richtlijnen van het OK !!!).
De NREH is niets bijzonder of afwijkend ten opzichte van andere ehbo richtlijnen van elke andere willekeurige EHBO certificeerder dan ook, welke allemaal dezelfde ehbo richtlijnen uit dezelfde (inter)nationale ehbo richtlijnen bron hanteren.
In plaats van de NREH had bijvoorbeeld ook de richtlijnen van het Rode Kruis, FAN, LPEV, MFA of andere kunnen staan omdat deze grotendeels aan elkaar gelijk zijn.
Het benoemen van de NREH als vigerend is dan ook "niet handig" te noemen.
Het benoemen van de NREH is dus totaal overbodig en sluiten de richtlijnen van bijvoorbeeld FAN, LPEV, MFA en andere totaal uit.
Maar ja BJ van het OK kennende wil hij perse de NREH doorgedrukt hebben omdat de NREH gewichtiger is dan ehbo richtlijnen van elders.
Geplaatst door: EGeen
« Gepost op: vrijdag 7 december 2018, 19:25:53 »

Indien een event wordt aangenomen zal er een contract zijn. Indien hierin staat dat de veldnorm wordt aangehouden. Dan is dit wel wettelijk vastgelegd volgens het contract m.i.

Ik ben wel erg benieuwd naar uw beweegredenen wat betreft de 'vijandigheid' om te werken volgens de NREH. Wat zou er dan nou echt veranderen voor een ehbo'er in het veld? Ik heb niet het idee dat er nou zulke grote verschillen zijn...
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: donderdag 6 december 2018, 15:16:15 »

Het lijkt me zelf nuttig dat de veldnorm waar over gesproken is wordt uitgerold bij alle deelnemende partijen, is de club die dit verzonnen heeft dit van plan? , of wordt het een soort eis van afnemers van ehbo diensten of alleen good practice van de ehbo clubs die ervan op de hoogte zijn?
Als de GHOR-en en Gemeenten de Veldnorm adviseren cq verplichtstellen heeft de EHBO bij evenementen zich ontzettend vastgelegd aan de NREH richtlijnen van het Oranje Kruis en consorten, dus in de praktijk dien je de laag-drempelige EHBO lees NREH van het OK en RK te volgen.

Daarnaast vraag ik mij af of de Veldnorm juridisch wel als eis of verplichting door de GHOR en Gemeenten kan worden opgelegd.

Men kan een Veldnorm wel vastleggen maar dat betekent niet dat er een (wettelijke) verplichting is om deze te volgen.
Een norm is niets anders dan een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces.
Of alle zogenaamde Veldnorm partijen het echt wel eens zijn dat de NREH als standaard EHBO geschikt is voor evenementen is voor mij zeer twijfelachtig. Maar de EHBO en evenementen wereld kennende knikt iedereen zeer braaf mee met het Oranje Kruis.

Geplaatst door: schurk
« Gepost op: woensdag 5 december 2018, 18:30:14 »

Het lijkt me zelf nuttig dat de veldnorm waar over gesproken is wordt uitgerold bij alle deelnemende partijen, is de club die dit verzonnen heeft dit van plan? , of wordt het een soort eis van afnemers van ehbo diensten of alleen good practice van de ehbo clubs die ervan op de hoogte zijn?Geplaatst door: EGeen
« Gepost op: dinsdag 4 december 2018, 18:38:00 »

Of de ehbo'er nou op een event staat of op straat. Een event-ehbo'er is in mijn ogen qua hulpverlening niet superieur aan een 'standaard' ehbo'er. De event ehbo'er heeft echter meer coördinerende taken en heeft te maken met bv het vervoer van een slachtoffer.

Zoals benoemd is de ABCD een methodiek die alleen in benadering door ehbo'ers kan worden uitgevoerd. Het is meer dan een lijstje dat wordt afgewerkt. Of daarmee meteen het niveau hoger wordt....  Ik denk persoonlijk, en kan ook nergens lezen, dat met de veldnorm er een verschil / niveauverschil tussen event-ehbo'ers en normale ehbo'ers wordt nagestreefd. Het dient als kwaliteitswaarborging waarin de taken en verantwoordelijkheden worden benoemd en er bepaalde grenzen worden gesteld aan het handelen.
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: dinsdag 4 december 2018, 11:23:44 »

Wellicht is daarom de abcd methodiek niet zozeer een perfecte invulling voor ehbo'ers…. ? Het is een mooie leidraad.. maar een volledige abcde zal een ehbo'er nooit kunnen en willen uitvoeren. Dat de benadering met deze methodiek een fijne aanvulling is, zijn de meningen over verdeeld. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de ehbo'er ligt in andere aspecten van de hulpverlening. Wel kan ik ermee inkomen dat het niveau best hoger mag. Het probleem is mijn inziens dat sommige cursussen de verkeerde weg inslaan omdat 'de markt' dat nou eenmaal wil en spannend vind.

Wellicht is daarom de abcd methodiek niet zozeer een perfecte invulling voor ehbo'ers…. ? Het is een mooie leidraad.. maar een volledige abcde zal een ehbo'er nooit kunnen en willen uitvoeren. Dat de benadering met deze methodiek een fijne aanvulling is, zijn de meningen over verdeeld. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de ehbo'er ligt in andere aspecten van de hulpverlening. Wel kan ik ermee inkomen dat het niveau best hoger mag. Het probleem is mijn inziens dat sommige cursussen de verkeerde weg inslaan omdat 'de markt' dat nou eenmaal wil en spannend vind.

Let wel, het betreft eisen voor EHBO-ers in te zetten bij risico evenementen, dus niet de eisen / eindtermen voor de standaard opgeleide EHBO-ers.
Anders is er nog geen verschil tussen standaard en evenementen EHBO en dat willen we met de Veldnornm toch bereiken?

Dus kan je best de lat voor evenementen EHBO-ers hoger leggen, zoals het hanteren van de ABCDE methodiek.
Geplaatst door: schurk
« Gepost op: dinsdag 4 december 2018, 00:06:56 »

Wellicht is daarom de abcd methodiek niet zozeer een perfecte invulling voor ehbo'ers…. ? Het is een mooie leidraad.. maar een volledige abcde zal een ehbo'er nooit kunnen en willen uitvoeren. Dat de benadering met deze methodiek een fijne aanvulling is, zijn de meningen over verdeeld. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de ehbo'er ligt in andere aspecten van de hulpverlening. Wel kan ik ermee inkomen dat het niveau best hoger mag. Het probleem is mijn inziens dat sommige cursussen de verkeerde weg inslaan omdat 'de markt' dat nou eenmaal wil en spannend vind.

In principe blijft mijnsinziens er dan over de 5 punten en daarbij geintergreerd abc
Geplaatst door: EGeen
« Gepost op: maandag 3 december 2018, 19:19:48 »

Wellicht is daarom de abcd methodiek niet zozeer een perfecte invulling voor ehbo'ers…. ? Het is een mooie leidraad.. maar een volledige abcde zal een ehbo'er nooit kunnen en willen uitvoeren. Dat de benadering met deze methodiek een fijne aanvulling is, zijn de meningen over verdeeld. Ik denk persoonlijk dat de sterkte van de ehbo'er ligt in andere aspecten van de hulpverlening. Wel kan ik ermee inkomen dat het niveau best hoger mag. Het probleem is mijn inziens dat sommige cursussen de verkeerde weg inslaan omdat 'de markt' dat nou eenmaal wil en spannend vind.
Geplaatst door: schurk
« Gepost op: dinsdag 13 november 2018, 19:42:42 »

Ken je deze in de bollenstreek?
Of omgeving Leiden?
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: donderdag 8 november 2018, 21:28:20 »

Zijn er bepaalde soort vereningingen die er met kop en schouders bovenuit steken?
Jazeker, er zijn enkele ehbo verenigingen welke niet alleen de standaard OK opleidingen aanbiedingen maar daarnaast ook andere ehbo opleidingen en certificeringen, zoals die van LPEV.
Hiermee onderscheiden zij zich door meerdere opleidings niveaus aan te bieden en hierdoor kunnen leden / cursisten zelf beslissen welk niveau zij opgeleid willen worden.
Keuze vrijheid in ehbo certificeringen i.p.v. alleen OK opleidingen bij ehbo verenigingen zou gemeengoed moeten zijn, maar ja ...
Je moet het wel willen, iets anders.
Geplaatst door: schurk
« Gepost op: woensdag 7 november 2018, 23:10:40 »

Zijn er bepaalde soort vereningingen die er met kop en schouders bovenuit steken?
Geplaatst door: EHBOFAN
« Gepost op: dinsdag 6 november 2018, 20:51:43 »

Hallo,

Er wordt hier gesproken over vervolglessen  ( ok )  deze zijn toch jaarlijks hetzelfde?, volwassenpop, babypop, rollen op de grond, fimpjes met ziektebeelden , reanimeren/aed etc ,de ok standaard competenties zeg maar.


voor 2015 deden we nog weleens wat spannends, waterongevallen , praktijkcasussen. Ook zaken als gewondenvervoer met brancard etc. , inzet van lotus op de bouwerij
Volgens de leiding is daar door ok een stokje voor gestoken, alleen het boekje nog maar.

Mijn jaarlijkse BHV herhaling biedt op ehbo gebied meer uitdaging, is dat gek, of is dit normaal?

Stilletjes raak ik mijn interesse een beetje kwijt merk ik.
Jammer dat je je interesse kwijt raakt.

De BHV en EHBO wereld is de afgelopen 10-15 jaar totaal veranderd, in negatieve zin.
Er zijn sindsdien diverse commerciele bhv en ehbo certificeerders op de markt gekomen welke in zowel niveau, kwaliteit als opleidingstijd in mijn ogen sterk de bhv en ehbo markt letterlijk verzieken.
EHBO verenigingen zijn daar de dupe van.
Wie wil door dit soort negatief werkende marktpartijen nog een volwaardig EHBO diploma behalen in bijv. 24 uur, als een on-line cursus de helft goedkoper en maar de helft kost.

Door allerlei oorzaken is met name de kennis en vaardigheden van bhv en ehbo instructeurs (zeer) sterk gedaald.
De huidige nieuwe generatie bhv en ehbo instructeurs (zoals OK, RK en NIBHV en anderen) worden niet meer opgeleid om de onderwerpen zoals je die hebt benoemd te kunnen behandelen.
Er wordt bovendien sterk gegooid met allerlei prachtige "keurmerken", maar dat is in mijn ogen een verdoezeling van de slechte kwaliteit en een teloorgang van het niveau.
Door vergaande kostenbesparing bij bedrijven,organisaties en overheden gaat men steeds meer voor de meest goedkope en de minste opleidingstijd.
Ook de goedkope e-learning bhv en ehbo opleidingen verslechteren de kwaliteit en niveau enorm.

Je geeft aan dat er vooral wordt gefocust op het (OK) boekje. Dat is op zich zeer zeer droevig te noemen.
Wie is de "leiding" dan wel om te bepalen dat cursisten zich niet verder mogen ontwikkelen in de BHV/EHBO, zeer slechte zaak en betuigt niet van enig inzicht in de noodzaak van adequaat opgeleide ehbo-ers.

Er zijn ehbo en bhv certificeerders welke beslist een betere kwaliteit en niveau kunnen bieden dan het OK, RK en NIBHV. Zij behandelen wel je gewenste onderwerpen. Maar je moet wel willen (overstappen).
Ook gaan ehbo verenigingen er zeer vaak ten onrechte vanuit dat men verplicht is om volgens het OK te certificeren.
Totale onzin daar deze denkwijze juist een belemmering vormt voor de vooruitgang van een vereniging.