Auteur Topic: zwijgplicht ook voor EHBO'ers  (gelezen 38691 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

MFA

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #45 Gepost op: woensdag 18 oktober 2006, 16:39:15 »
Dat is inderdaad correct. Het woord "beroepsgeheim" zegt al genoeg. Je bent als EHV'er op straat niet met je beroep bezig dus geldt er ook geen beroepsgeheim.

The Co

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #46 Gepost op: woensdag 18 oktober 2006, 18:17:54 »
Sommige medewerkers van de arts hebben een eigen, uit de aard van hun beroep voortvloeiend, beroepsgeheim, bijvoorbeeld verpleegkundigen en paramedisch beroepsbeoefenaren. Anderen hebben dat niet: assistenten, portiers, receptionistes, secretaresses van de arts, co-assistenten, fysici, biomedici, vrijwilligers, stagiaires en telefonistes. Voor allen, die geen eigen beroepsgeheim hebben maar wel beroepsmatig op de hoogte raken van behandelgegevens van de patiŽnt, geldt een afgeleid beroepsgeheim (12).


En nu de vrijwillirgers die op braderien, sportevenementen, etc staan?


Anne

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #47 Gepost op: woensdag 18 oktober 2006, 18:27:22 »
Nu had ik zelf het verhaal niet helemaal helder maar gelukkig wees Jacques Schenk me erop. Het verhaal wat ik geciteerd had uit het document slaat op verwerkers van data gegevens en niet op de EHV'ers op straat of georganiseerd bij bijvoorbeeld een braderie.

The Co

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #48 Gepost op: woensdag 18 oktober 2006, 19:03:14 »
Nu had ik zelf het verhaal niet helemaal helder maar gelukkig wees Jacques Schenk me erop. Het verhaal wat ik geciteerd had uit het document slaat op verwerkers van data gegevens en niet op de EHV'ers op straat of georganiseerd bij bijvoorbeeld een braderie.

OKE OKE dank dank

Trophy

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #49 Gepost op: zondag 22 oktober 2006, 21:04:48 »
Je kan ook stellen: in het burgerlijk wetboek/ Wet bescherming persoonsgegevens is het recht op privacy vastgelegd. Dat betekend dat er vertrouwelijk met de gegevens van de hulpvrager moet worden omgegaan.

Kadertje

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #50 Gepost op: maandag 23 oktober 2006, 19:21:25 »
Het een en ander is terug te vinden in artikel 457 van het burgelijk wetboek. Om precies te zijn boek 7 Titel 7 Afdeling 5

1.
    Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiŽnt geen inlichtingen over de patiŽnt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patiŽnt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

2.
    Onder anderen dan de patiŽnt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3.
    Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener door inlichtingen over de patiŽnt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.
 


leuk joh z'on cursus rechtenstudie.

Offline Jacques Schenk

 • Super lid
 • *****
 • Berichten: 1060
 • Jacques Schenk
  • De virtuele ALS koffer
 • Provincie: Zeeland
 • Woonplaats: Vlissingen
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #51 Gepost op: maandag 23 oktober 2006, 19:49:48 »
Citaten van dergelijke artikelen buiten hun verband scheppen eerder onduidelijkheid als wat anders.
Voor alle duidelijkheid, in bovenstaand voorbeeld gaat het dus ook over een beroepsmatige uitoefening van de hulpverleningstaak

De hulpverlener: iemand die zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde

(Er moet dus tevens sprake zijn van een verbintenis voordat men als hulpverlener aangemerkt wordt)

Jacques
Treat the patient , not the number ...
Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources

Woutertje

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #52 Gepost op: zaterdag 28 oktober 2006, 23:39:49 »
das een moeilijke! ja wat zeg je dan? ik weet het niet maar ik zou er graag meer over willen weten over wat je kan doen. ???

ehbo-er

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #53 Gepost op: zondag 29 oktober 2006, 00:07:50 »
De juridische status van een behoorlijk deel van de hulpverleningen is gebaseerd op de civielrechtelijke zaakwaarneming voor een (tijdelijk) handelingsonbekwame . De wet voorziet er in dat dit ongevraagd kan gebeuren.In de praktijk kan de EH de ambulance bestellen en het so de rekening moet betalen

De civielrechtelijke status van de EH handelingen is gebaseerd op mondelinge overeenkomsten tussen EH en so.

De zwijgplicht voor EHBOīers mag formeel geen juridische basis hebben, maar het merendeel van de collegaīs voelen verdomd goed aan dat we in ieder geval een morele zwijgplicht hebben.

En voor het ene geval dat er een vorm van gewetensnood ontstaat, zul je vooral zelf met de consequenties van je keuzes moeten leven.

Annemiek

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #54 Gepost op: maandag 6 november 2006, 16:12:33 »
Volgens mij heeft de ehv-er dus geen wettelijke zwijgplicht (ik heb daar iig geen verklaring voor afgelegd zoals bijv. artsen en verpleegkundigen wel doen).

Maar er bestaat ook nog zo iets als een morele zwijgplicht.
In dit voorbeeld zou ik wel antwoorden aan de politie dat ik een alcohollucht geroken heb maar dat ik niet WEET of deze persoon ook teveel gedronken heeft.
Verder zou ik m'n mond houden.

Offline Jacques Schenk

 • Super lid
 • *****
 • Berichten: 1060
 • Jacques Schenk
  • De virtuele ALS koffer
 • Provincie: Zeeland
 • Woonplaats: Vlissingen
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #55 Gepost op: maandag 6 november 2006, 17:25:37 »
Volgens mij heeft de ehv-er dus geen wettelijke zwijgplicht (ik heb daar iig geen verklaring voor afgelegd zoals bijv. artsen en verpleegkundigen wel doen).

Maar er bestaat ook nog zo iets als een morele zwijgplicht.
In dit voorbeeld zou ik wel antwoorden aan de politie dat ik een alcohollucht geroken heb maar dat ik niet WEET of deze persoon ook teveel gedronken heeft.
Verder zou ik m'n mond houden.

Die keuze staat de ehv'er inderdaad vrij, de ambupleeg heeft die vrijheid niet en mag de vraag niet beantwoorden wanneer hij die kennis door zijn hulpverlening heeft verkregen.
Treat the patient , not the number ...
Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources

matthijs

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #56 Gepost op: zaterdag 11 november 2006, 16:15:53 »
In georganiseerd verband, netzoals de BIG geregistreerden bestaat er een zwijgplicht. Het moet alleen wel zo in de statuten van een organisatie zijn opgenomen.
Je arts moet alles wat hij weet over je gezondheid geheim houden. Hij mag er met andere artsen of hulpverleners over praten, maar verder heeft hij zwijgplicht. Wel mogen artsen met ouders van kinderen onder de 12 jaar praten over de medische situatie van die kinderen.

De zwijgplicht valt onder het recht op privacy. Volgens dat recht mogen artsen ook niet je persoonlijke zaken in het bijzijn van anderen bespreken. Ze moeten daarvoor met u in een besloten ruimte zijn.

Dit recht op privacy speelt een belangrijke rol in de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens deze wet moeten artsen en instellingen zorgvuldig omgaan met alle gegevens (persoonsgegevens) waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dus ook met gegevens over je gezondheid. Met andere woorden, je medische gegevens mogen alleen anoniem of onder geheimhouding gebruikt worden door ziekenhuizen, verzekeraars en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Andere instellingen zoals levensverzekeraars, banken of werkgevers mogen je gezondheidsgegevens alleen verwerken als jij daar toestemming voor geeft.

Het medisch beroepsgeheim geldt niet altijd. Artsen mogen wel informatie geven aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Er zijn ook wetten die de arts verplichten om bepaalde medische informatie te melden. In de Wet op de Infectieziektenwet is bijvoorbeeld geregeld dat bepaalde besmettelijke ziekten direct gemeld moeten worden bij de GGD. En als een arts bang is dat hij door contact met een patiënt besmet is geraakt met HIV, geldt het medisch beroepsgeheim ook niet.

Reddertje

matthijs

 • Gast
Re: zwijgplicht ook voor EHBO'ers
« Reactie #57 Gepost op: zaterdag 11 november 2006, 17:37:22 »
Ik heb nog ff verder gezocht.

Van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan je in artikel 21 t/m 24 wel een paar gedragsregels vinden die hier van toepassing zijn.

Reddertje

http://www.cbpweb.nl/downloads_wetten/WBP.PDF